Компостирането в помощ на нашата планета

Всички говорим за промените в климата, въглеродните емисии и биоразнообрадими частици. Някои от вас навярно се чудят какво може да се направи, за да помогне на околната среда.

Според някои статистики и проучвания годишно се изхвърлят зашеметяващите 3.3 милиона тона храна. Ако всеки компостира, не само ще ни бъдат от полза тези елементи, но и полезни за околната среда. Като едно общо количество отпадъци, такива ще се депонират с до една трета.

Чрез завъртане на хранителните отпадъци и органични отпадъци, дори почистване на дворове и градината ви, превръщането на компост можете да:

Подобри качеството на почвата и градина жизненост, чрез освобождаване на богатите хранителни вещества в компоста в почвата;

Рециклирането на ценни хранителни вещества и намаляване на употребата на изкуствени торове също ще е т полза за природата;

Ще предпазим себе си и останалите хора от емисиите на парникови газове и намаляване на количеството на органични отпадъци, които се депонират;

Подобрява се пестенето на вода.;

Спестяваме средства.

Какво да добавите към вашето домашно компостиране:

Зеленчукови и плодови парчета, растително масло, клони и косачки за изрезки, пакетчета и утайка от кафе, вакуум прах, настърган хартия и картон, използвани почва, черупки от яйца, цветя.

Какво не трябва да добавите към вашия домашен компос:

Метали, пластмасови и стъклени, месо и кости, млечни продукти, заразени растения, животински тор, мазнини, списания, големи клони, плевели, които имат семена или подземни стъбла, хляб или пита, стърготини от обработен дървен материал.

Какво да добавите към вашите органични кофи за смет?

Следвайте съветите на KOSTOVI.BG, н когато се касае за изхвърляне на мебели и други излишни неща от домовете. Направете едно голямо почистване, придружено с извозване на излишните материали.

Не забравяйте да поставите само органичен материал в кофите за боклук, важно е, че като цяло отпадъците и по-специално на найлонови торбички не са органика.