Видове спирачки на автомобили

Всеки автомобил има спирачна система и поне два вида спирачки – ръчна и крачна. Крачната обаче се поделя на други няколко типа.

Ако търсите повече инфо за спирачна уредба на автомобил, погледнете тук: Спирачна уредба на автомобил.

Нека разгледаме и тях поотделно:

Дискови спирачки и двукръгови хидравлични преводи – това са най-разпространеният вид спирачки в новите автомобили. Основната разлика от по-стария модел (барабанния) е, че тук главината на колелото е свързана с диск, върху които се прилага силата на триенето. Недостатък е бързото износване на фердовите накладки. Това налага редовен контрол на състоянието. От друга страна тези спирачки изискват усилители при по-голямо тегло на автомобила. Използват се предимно предните колела на автомобили среден клас.

Барабанни спирачки с механичен превод – тези спирачки се състоят от – опорен диск, спирачни челюсти, пружини, палец-разтварач, спирачен барабан и лостова система. В съвременните автомобили спирачната уредба с крачно задействане вече не се използва, поради трудностите в реглажа и поддържането.

Хидравличен превод – тук важната роля се определя от помпа, която работи на физичният закон или съгласно налягането упражнено върху течност в затворен съд  се предава равномерно по всички посоки и перпендикулярно на стените на съда. Задължително условие за нормалната работа на уредбата с хидравличен превод е в него да няма въздух, който не позволява да се изпраща течност под необходимото налягане.

ЗАЩО ДА СЕ ДОВЕРИТЕ НА ОРИГИНАЛНИТЕ АВТОЧАСТИ

Ръчна спирачка – това е спирачката, която задържа автомобилът на място, когато е спрял. При леките автомобили тя действа най-често върху спирачните челюсти и задните колела, а по-рядко над картинният вал. В първия случаи спирачката има следните части – лост-фиксатор; стоманени въжета с накрайници, лосткобилица. Ако трябва да се освободи ръчната спирачка, най-напред се освобождава задържания фиксатор и тогава лостът се връща в изходно положение.