чувство за хумор

Разбери какъв си, според смеха си!

Характерът на човека може да бъде открит по действия или начин на говорене. Всеки от нас има характерен жестове и движения, което не контролира. Това важи и за смеха.

Разберете какъв човек сте по смеха и 7-те модела наповедение!

  1. Докосвате ли устните си при смях?

Ако отговорът е „да“, това означава, че имате свои собствени идеи за добър тон и твърдо ги следвате тези идеи винаги и навсякъде. Обичате да бъдете в светлината на прожекторите.

  1. Скривате ли устата си със смях?

Ако е така, тогава не сте твърде сигурни в себе си, често сте смутени, предпочитате да останете в сенките и, както се казва, не се отваряйте. Нашият съвет: не се навеждайте със самооценка и прекомерна самокритика.

  1. Често ли хващате главата си при смях?

Ако е така, вие очевидно сте сигурни и доверчиви, но в същото време имате широка природа. Понякога правите неочаквани действия, отстъпващи само на вашите чувства, но най-вероятно трябва да разчитате на ума.

  1. Докосвате ли лицето или челото при смях?

Ако е така, тогава най-вероятно сте мечтател, визионер. Това, разбира се, не е лошо, но трудно изпълнявате мечтите си, понякога нереалистично? Повече трезвост и реалистичен подход към проблемите на живота – това е нашият съвет.

  1. Набръчквате ли носа си, когато се смеете?

Ако е така, вашите чувства и възгледи се променят бързо и често. Вие сте емоционален човек и очевидно мрачен, лесно се поддавате на моментно настроение, което създава трудности за вас и за околните.

  1. Смеете се силно с леко отворете устата

Ако отговорът е да, тогава принадлежите на хора с темперамент. Нямате нищо против да се сдържате малко и умерено. Може да говорите, но знаете как да слушате!

  1. Поклащате ли главата си, преди да се смеете тихо?

Ако отговорът е „да“, тогава сте от хора на доброжелателство, съвестни, свикнали да се приспособяват към ситуацията и хората. Вашите чувства и действия винаги са под контрол. Никога не скърбите, не се разстройвате.

  1. Смеете ли се с брадичката?

Ако е така, независимо от възрастта ви, е очевидно, че във вашия характер носи черти на младостта. И вероятно, следователно, често действате без много мисъл.

  1. Затваряте ли клепачите си, когато се смеете?

Ако е така, това показва баланс, самочувствие, изключителен ум. Вие сте активни и упорити, понякога, може би повече от необходимо – в такива случаи се опитайте да погледнете себе си и отвън.

  1. Нямате начин да се смеете.

Ако е така, тогава очевидно принадлежите към индивидуалистите: във всичко и винаги първо, следвате собственото си мнение, често пренебрегвайки възгледите на другите.

Разбира се, има много различни начини за смях и още повече характерни черти. Ето защо е възможно да не намерите в този тест ваш собствен начин. Или може би няма да се съгласите с интерпретацията на вашите характерни черти.

В крайна сметка запомнете чувството за хумор е добра черта!